ပုဇွန်ဘော့ချိတ် (သေး) ခေါင်းမပါ သန့်စင်ပီး ၅၀ကျပ်သား

7750 ks