သရက်ချဉ် 1ထုပ်

300 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ပဲပင်ပေါက် ၁၅ကျပ်သား
400 ks
မျှစ်ချဉ်တုံး 250g
700 ks
ကညွှတ် (ထိုင်ဝမ်) 300g
2800 ks