အိုဝင် တီလားပီးယားငါးကြော် ဆော့လောင်း 1ကောင်

8000 ks