အိုကေ နို့ဆီ

1750 ks
1500 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Mikko Mate Non Dairy Creamer 4g*50Sticks
Mikko နို့မှုန့်ခရင်(မ်) 4g*50Sticks
2050 ks
Dawn Evaporated Milk 385g
Dawn နို့စိမ်း 385g
1950 ks
Mikko Mate Non Dairy Creamer 400g
Mikko နို့မှုန့်ခရင်(မ်) 400g
2800 ks
One Tea Condensed Milk 390g
၀မ်းတီး နို့ဆီ 390g
1800 ks