ပုဇွန်ဘောချိတ် ခေါင်းမပါ သန့်စင်ပြီး ၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

3000 ks