အသင့်ချက် ပဲကုလားဟင်း ( ကုလားပဲ ၁၀ ကျပ်သား + အာလူး ၁၅ ကျပ်သား+ ဂေါ်ရခါးသီး 1လုံး + ခရမ်းရှည်သီး အသေး ၁ လုံး +ရုံးပတေသီး 5တောင့်+ပျဉ်တော်သိမ် ၁ စည်း )

1350 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Watercress 1 bundle
တရုတ်ကန်စွန်း 1 စည်း
350 ks
Roselle 1 bundle
ချဉ်ပေါင်ရွက် 1 စည်း
250 ks
Green Bok Choy 3 bundle
ထိုင်ဝမ်မုန်ညှင်း 3 စည်း
450 ks
Citron Leaf 1 bundle
ရှောက်ရွက် 1 စည်း
150 ks