မွှေးကုလားပဲ ဘယာကြော်မှုန့် 150g

400 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Sein Chal Zayam Pickled Tea Leaf Sweet 150g
စိန်ခြယ်ဇယန်း လက်ဖက် 150g
1150 ks
Hmwe Sagoflour 150g
မွှေးကော်မှုန့် 150g
250 ks
San Remo Pasta Penne Rigati 500g
San Remo ပါစတာခေါက်ဆွဲ 500g
2400 ks