အိုးဝင် နွားနို့ကြော် ၁၀ခု ၁၅ကျပ်သားဝန်းကျင်

3000 ks