အိုးဝင် ငါးဖယ်ကြက်သားလုံးကြော် ၁၅ကျပ်သားဝန်းကျင်

3000 ks