အိုးဝင် ငါးဖယ် ပုဇွန် စဉ်းကော ကြော် ၁၀ခု ၁၅ကျပ်သားဝန်းကျင်

5000 ks