သဘာ၀ ပျားရည် 180ml

5000 ks
4750 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Queen Strawberry Jam 580g
Queen စတော်ဘယ်ရီယို 580g
2650 ks
Best Foods Mayonnaise 220cc
Best Foods မိုင်ရောနစ် 220cc
2800 ks
Pure Honey Bottle  200g
ပျားရည်အစစ် 200g
2100 ks
Best Foods Orange Marmalade 400g
Best Foods လိမ္မော်သီးယို 400g
3200 ks