ငါးကြင်း ဟင်းချက်တုံး ခေါင်းမပါ အမြီးမပါ ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင် (၄ ပိဿာနီးနီး ကောင်ကြီး၏ ခုတ်သား)

5800 ks