ပုဇွန်ဘော့ချိတ် ခေါင်းမပါ ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

13500 ks