ပုဇွန်ဘော့ချိတ် ခေါင်းမပါ၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

5500 ks