ရေချိုပုစွန် 20ကျပ်သား(ဆိုဒ် 30ကောင်)

7800 ks
7300 ks