ငါးဘဲ ခေါင်းမပါ သန့်စင်ပြီး၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

3000 ks