ငါးကြင်း ကြော် တုံး ခေါင်းမပါ အမြီးမပါ ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင် (၄ ပိဿာနီးနီး ငါးကြင်းကောင်ကြီး၏ ခုတ်သား)

5600 ks

ပစ္စည်းကုန်