ဆိတ်ဝှေးစေ့ ၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

7500 ks

ပစ္စည်းကုန်


ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Mutton Thigh 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
Mutton Thigh 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
7100 ks
Mutton Fighting Ball 300g
Mutton Fighting Ball 300g
7500 ks
Mutton Thigh 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
Mutton Thigh 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
7100 ks