သန့်စင်ထားသော ကြက်နှလုံး ၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

3000 ks