ကြက်အသားတုံး အရေခွံမပါ အရိုးမပါ ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

6100 ks