ကြက်အသားတုံး အရေခွံမပါ အရိုးမပါ ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

9500 ks