ကြက်အသားတုံး အရေခွံမပါ အရိုးမပါ ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

4700 ks