ကြက်အသားတုံး အရေခွံမပါ အရိုးမပါ ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

2700 ks