ကြက်အသားတုံး အရေခွံမပါ အရိုးမပါ ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

4000 ks