ကြက်ပေါင်လုံး အရေခွံပါ ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

4500 ks

ပစ္စည်းကုန်