ကြက်ရင်ဘုံ အရိုးမပါ အရေခွံမပါ ၃၀ကျပ်သား(ရင်ခွါ)

5500 ks
5200 ks