ကြက်ရင်ဘုံ အရိုးမပါ အရေခွံမပါ ၃၀ကျပ်သား(ရင်ခွါ)

3850 ks