ဦးကါက + ဒေါ်စိန် ရွှေဖီမိုဃ်းလွတ် လက်ဖက်ခြောက် 240g

3450 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Nagar Pyan Jasmine Tea 100g
Nagar Pyan Jasmine လက်ဖက်ခြောက် 100g
3600 ks
Sunflower Jasmin  Tea 454g
Sunflower Jasmin လက်ဖက်ခြောက် 454g
13300 ks
Platinum Myanmar  Milk Tea 900g
Platinum လက်ဖက်ရည် 900g
5900 ks