ကြက်ပေါင်လုံး အရေခွံပါ (၃၈ကျပ်သားဝန်းကျင်း) + Coca-Cola Classic 1.5Litre(bundle)

3500 ks
3200 ks