ကြက်ပေါင်လုံး အရေခွံပါ (၃၈ကျပ်သားဝန်းကျင်း)

2300 ks