ကြက်ပေါင်ရင်း အရေခွံပါ ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင်း

2700 ks