ရွှေမြင်းပျံ ပုန်းရည်ကြီး ( 10ထုပ်) (၁ပါကင်)

1850 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Fermented Chilli Soybean 210g
Fermented ပဲပုပ်အစပ်ကြော် 210g
1800 ks
Chilli Oil Beancurd 260g
ဆီတို့ဟူး260g
1800 ks
Tomo Fried Gar Fish Spicy 150g
Tomo အာဗြဲခြောက်အစပ်ကြော် 150g
2300 ks
Min Thar Gyi Roasted Gar Fish 80g
မင်းသားကြီးအာဗြဲခြောက် 80g
1850 ks