ဒေါ်မြရင် ဝက်အူချောင်း 410g

5800 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
CP Fish Jambo Ball 250g
CP ငါးအသားလုံး 250g
2300 ks
CP Fish Tofu 220g
CP ငါးတို့ဟူး 220g
1900 ks
CP Chicken Sausage 250g
CP ကြက်အူချောင်း 250g
2800 ks
CP Pork Sausage 250g
CP၀က်အူချောင်း 250g
2750 ks