ငါးကြင်း ခေါင်းမပါ အမြီးမပါ (၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်)

4500 ks