ငါးကြင်း ခေါင်းမပါ အမြီးမပါ (၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်)

3600 ks