ပဲပုစွန် (ခေါ်) နွေပဲသီး ၁၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

200 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Sweet Corn 2Pcs
ပြောင်းဖူးကြီး 2ဗူး
700 ks
Baby Corn 1Pack
ပြောင်းဖူးသေး 2တွဲ
850 ks