ပဲပုစွန် (ခေါ်) နွေပဲသီး ၁၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

400 ks

ပစ္စည်းကုန်


ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Sweet Corn 2Pcs
ပြောင်းဖူးကြီး 2ဗူး
1200 ks
Baby Corn 1Pack
ပြောင်းဖူးသေး 2တွဲ
600 ks