ခနောကြက်သားမှုန့် 17g*6ထုပ်

750 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ