မွှေးကုလားပဲကျက်မှုန့် 150g

550 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Seedless Tamarind 160g
မန်ကျည်းသီးမှည့် 160g
500 ks
Hmwe Tapioca Starch Powder 150g
မွှေးကော်မှုန့် 150g
350 ks
TYC Dried Flower 80g
ပန်းခြောက် 80g
750 ks