ခနောတန်ပူရာမှုန့် 500g

1500 ks

ပစ္စည်းကုန်


ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ခနောကြက်သားဆန်ပြုတ် 25g
350 ks
ခနောတုံယမ်းခဲ 2pcs
500 ks

ပစ္စည်းကုန်