Tango ချောကလပ်ခဲ 575g

7300 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Ferrero Rocher Chocolate T-16 200g
Ferrero ချောကလပ်ခဲ 16လုံး 200g
16300 ks
Cadbury Dairy Milk Hazelnut Chocolate 200g
Cadbury Dairy Milk ချောကလပ်ခဲ 200g
5600 ks
Ferrero Rocher Chocolate T-24  300g
Ferrero ချောကလပ် 24လုံး 300g
27300 ks
Ferrero Rocher Chocolate T-3 37.5g
Ferrero ချောကလပ် T-3 37.5g
2850 ks