Tango ချောကလပ်ခဲ 575g

7300 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Ferrero Rocher Chocolate T-16 200g
Ferrero ချောကလပ်ခဲ 16လုံး 200g
14000 ks
Cadbury Dairy Milk Hazelnut Chocolate 200g
Cadbury Dairy Milk ချောကလပ်ခဲ 200g
5600 ks
Ferrero Rocher Chocolate T-24  300g
Ferrero ချောကလပ် 24လုံး 300g
23500 ks

ပစ္စည်းကုန်

Ferrero Rocher Chocolate T-3 35g
Ferrero ချောကလပ် T-3 35g
2400 ks