ရုံးပတေသီး 10တောင့်

200 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ခရမ်းရှည်သီး 2လုံး
500 ks
ဂေါ်ရခါးသီး 1လုံး
200 ks
သခွါးသီး 2လုံး
150 ks
ကြက်ဟင်းခါးသီး 2လုံး
600 ks