ကြက်ဟင်းခါးသီး 2လုံး

600 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ခရမ်းရှည်သီး 2လုံး
500 ks
ဂေါ်ရခါးသီး 1လုံး
200 ks
သခွါးသီး 2လုံး
150 ks
ရုံးပတေသီး 10တောင့်
200 ks