သခွါးသီး 2လုံး

200 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Eggplant 2Pcs
ခရမ်းရှည်သီး 2လုံး
500 ks
Chayote 1pcs
ဂေါ်ရခါးသီး 1လုံး
250 ks
Bitter Gourd 2pcs
ကြက်ဟင်းခါးသီး 2လုံး
500 ks
Lady Finger 10pcs
ရုံးပတေသီး 10တောင့်
250 ks