ခရမ်းရှည်သီး 2လုံး

500 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ဂေါ်ရခါးသီး 1လုံး
200 ks
သခွါးသီး 2လုံး
150 ks
ကြက်ဟင်းခါးသီး 2လုံး
600 ks
ရုံးပတေသီး 10တောင့်
200 ks