ခရမ်းရှည်သီး 2လုံး

500 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Chayote 1pcs
ဂေါ်ရခါးသီး 1လုံး
250 ks
Cucumber 2pcs
သခွါးသီး 2လုံး
200 ks
Bitter Gourd 2pcs
ကြက်ဟင်းခါးသီး 2လုံး
500 ks
Lady Finger 10pcs
ရုံးပတေသီး 10တောင့်
250 ks