ဒညင်းသီး ၅ လုံး

300 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Eggplant 2Pcs
ခရမ်းရှည်သီး 2လုံး
750 ks
Chayote 1pcs
ဂေါ်ရခါးသီး 1လုံး
500 ks
Cucumber 2pcs
သခွါးသီး 2လုံး
250 ks
Bitter Gourd 2pcs
ကြက်ဟင်းခါးသီး 2လုံး
700 ks