ဒညင်းသီး ၅ လုံး

500 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Eggplant 2Pcs
ခရမ်းရှည်သီး 2လုံး
700 ks
Chayote 1pcs
ဂေါ်ရခါးသီး 1လုံး
400 ks
Cucumber 2pcs
သခွါးသီး 2လုံး
300 ks
Bitter Gourd 2pcs
ကြက်ဟင်းခါးသီး 2လုံး
1000 ks