သရက်သီးစိမ်းခြစ် ၂၀ ကျပ်သား

1300 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Eggplant 2Pcs
ခရမ်းရှည်သီး 2လုံး
700 ks
Chayote 1pcs
ဂေါ်ရခါးသီး 1လုံး
400 ks
Cucumber 2pcs
သခွါးသီး 2လုံး
300 ks
Bitter Gourd 2pcs
ကြက်ဟင်းခါးသီး 2လုံး
1000 ks