ရှမ်းပန်းပွင့်ဖြူ ၁ပွင့်

1950 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Cabbage Half
ဂေါ်ဖီထုပ် တစ်ခြမ်း
750 ks
Cabbage Whole
ဂေါ်ဖီ 1ထုပ်
1450 ks
Cauliflower Whole
ပန်းပွင့်ဖြူ 1ပွင့်
1100 ks
Chinese Cabbage Whole
မုန်ညှင်းဖြူထုပ် 1ထုပ်
1350 ks