နဂါးမောက်သီး အတွင်းအနီ 1လုံး

1200 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Pineapple 1Pcs
နာနတ်သီး 1လုံး
1700 ks
Pear 1pcs
ပန်းသစ်တော်သီး 1လုံး
3000 ks
Melon Yellow 1pcs
သခွားမွှေး အဝါရောင် 1လုံး
3000 ks
Apple Fuji (Thai)1pcs
ပန်းသီး (fuji) Thai 1လုံး
1800 ks