ကြက်ပေါင်လုံး အရေခွံပါ ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

2800 ks

ပစ္စည်းကုန်