ကြက်ပေါင်လုံး အရေခွံပါ ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

3300 ks
3000 ks