ကြက်သားအမျိုးမျိုး
Hotpot Chicken Slices 500g
Hot Pot ကြက်သားလွှာ ၅၀၀ဂရမ်
5100 ks
Chicken Butt 0.3viss
ကြက်ဆီပူး ၃၀ကျပ်သား
3300 ks
CP Whole Chicken Leg With Skin 0.25 viss
ကြက်ပေါင်ခြမ်း ၂၅ကျပ်သား
3400 ks