ရာသီစာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သီးနှံများ
Arrowroot 0.3viss
အာတာလွတ်ဥ (၃၀ ကျပ်သား)
750 ks
Salak Fruit 0.3viss
ရေငန်သီး ၃၀ကျပ်သား
5400 ks
Sweet Potato Yellow 0.3 viss
ကန်စွန်းဥဝါ ၃၀ကျပ်သား
600 ks
Sweet Potato Yellow 0.3 viss
ကန်စွန်းဥဝါ ၃၀ကျပ်သား
600 ks
Persimmon Fruit
တည်သီး
1800 ks
Sweet Orange 0.3viss
သကြားလိမ္မော် ၃၀ကျပ်သား
2200 ks
Shwe Orange (Thai) 5pcs
ရွှေလိမ္မော် (ယိုးဒယား) 5pcs
4250 ks
Gea Beam roots 0.30viss
ပဲမြစ် ၃၀ကျပ်သား
850 ks
Gea Beam roots 0.30viss
ပဲမြစ် ၃၀ကျပ်သား
850 ks
Gooseberry 10pcs
ဇီးဖြူသီး ၁၀လုံး
500 ks

ပစ္စည်းကုန်

Big Plum  Apple 5pcs
ဇီးပန်းသီး 5pcs
1250 ks
Shan Cauliflower Whole 1pcs
ရှမ်းပန်းပွင့်ဖြူ ၁ပွင့်
1950 ks