အပတ်စဉ် အသားငါး အထူးလျော့စျေး
Mutton Rib 0.2viss
ဆိတ်နံရိုး ၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်
4000 ks
3700 ks