အပတ်စဉ် အသားငါး အထူးလျော့စျေး
Mutton Yin Nuu Yoe  0.3viss
ဆိတ်ရင်နူးရိုး (၃၀) ကျပ်သား
5300 ks
4300 ks
Mackerel Fish Cake 0.2viss
ငါးကွန်းရှပ် ခြစ် ၂၀ကျပ်သား
4300 ks
3800 ks
Octopus (Small) 0.2viss
ရေဘဝဲ (အသေး) ၂၀ကျပ်သား
4500 ks
3900 ks
Chicken Skin 0.3viss
ကြက်အရေခွံ ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်
2000 ks
1800 ks