အပတ်စဉ် အသားငါး အထူးလျော့စျေး
Tassel Fish 0.3viss
ကတ်ကုရံ ငါး ၃၀ကျပ်သား
3500 ks
3300 ks
Sea-Seabass Fish 0.3viss
ပင်လယ် ကက္ကတစ်ငါး ၃၀ကျပ်သား
1900 ks
1750 ks
Chicken Skin 0.3viss
ကြက်အရေခွံ ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်
2250 ks
1800 ks
CP Whole Chicken Leg With Skin 0.25 viss
ကြက်ပေါင်ခြမ်း ၂၅ကျပ်သား
2800 ks
2600 ks