ရာသီပေါ်ဟင်းစားများ စျေးချိုချိုနဲ့ အ၀စား
Homemade Beef Meat Balls 200g
အမဲအသားလုံး 200g
3000 ks
Homemade Chicken Meat Balls 200g
ကြက်ကြေးအိုးလုံး 200g
2500 ks

ပစ္စည်းကုန်

Homemade Pork Meat Balls 200g
၀က်ကြေးအိုးလုံး 200g
3800 ks
Chicken Striped Sliced Spicy Stick 200g
ကြက်သားချောင်းအစပ် အရသာ 200g
2300 ks