ငါးအမျိုး
Pacu 0.3viss
ငါးမုတ် ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်
1500 ks