ငါး၊ ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ဆိတ်သား
Beef Bone 1pcs
အမဲရိုး ၁ချောင်း
1500 ks
Twin Brothers Basa Filled 400g
Twin Brother ငါးအသားလွှာ 400g
4300 ks
Hotpot Pork Neck Sliced 300g
ဝက်ဂုတ် အသားလွှာ ၃၀၀ဂရမ်
4200 ks